vælg

 • Øverste femtedel

 • Næstøverste femtedel

 • Midterste femtedel

 • Næstnederste femtedel

 • Nederste femtedel

vælg

 • Øverste femtedel

  1/5 af de børn med højeste resultater i 2. klasse

 • Næstøverste femtedel

  1/5 af de børn med anden højeste resultater i 2. klasse

 • Midterste femtedel

  1/5 af de børn med middel resultater i 2. klasse

 • Næstnederste femtedel

  1/5 af de børn med anden laveste resultater i 2. klasse

 • Nederste femtedel

  1/5 af de børn med laveste resultater i 2. klasse

vælg

 • lang uddannelse

 • mellemlang uddannelse

 • kort uddannelse

Guide

1/4

Afslut guide

2/4

Afslut guide

3/4

Afslut guide

4/4

2. klasse

2. klasse og 8. klasse

8. klasse

Øverste femtedel

Næstøverste femtedel

Midterste femtedel

Næstnederste femtedel

Nederste femtedel

20%

20%

20%

20%

20%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1/6

Afslut guide

2/6

Afslut guide

3/6

Afslut guide

4/6

Afslut guide

5/6

Afslut guide

6/6

20%

20%

20%

20%

20%

Avancerede filtre:

Køn

Piger og drenge

 • Piger og drenge

 • Piger

 • Drenge

Testscore

Fuld test

 • Fuld test

 • Afkodning

 • Sprogforståelse

 • Tekstforståelse

Interval

2.klasse til 8. klasse

 • 2. klasse til 8. klasse

 • Børnehaven til 2. klasse